Home » News » Press Releases  » Användningen av NAPAs elektroniska loggbok godkändes i Finland

Användningen av NAPAs elektroniska loggbok godkändes i Finland

October 12, 2017 11:28

Trafiksäkerhetsverket Trafi har godkänt användningen av NAPA Logbook, som utvecklats av det finska mjukvaru- och serviceföretaget NAPA, som en elektronisk loggbok på fartyg under finsk flagg. Den senaste ändringen i sjöfartslagen tillåter användning av loggböcker i elektronisk form även i Finland, och rederier kan ta den i bruk utan separata tillståndsförfaranden.

APA är världens ledande leverantör av elektroniska loggböcker. NAPA Logbook har använts på fartyg seglande under andra flaggor i mer än tio år och har nästan 8 000 användare. Den är godkänd av över 20 stora flaggstater. NAPA Logbook uppfyller gällande internationella bestämmelser om elektroniska loggböcker.

Användning av en elektronisk loggbok följer samma regler som den traditionella skeppsloggboken, men innebär betydande fördelar för användarna i områden som tidsplanering, säkerhetskopiering och delning av data. NAPA Logbook kan innehålla information från olika typer av fartygsloggböcker, inklusive den information som krävs av barlastvattenkonventionen, som nyligen har trätt i kraf. Systemet sparar datan enligt resolutionen - den kan inte raderas, förstöras eller bytas ut.

"Risken för fel reduceras mycket på grund av att NAPA Logbooks datainmatning är övervakat och kontrollerat", säger Tommi Vihavainen, produktutvecklingschef, NAPA Safety Solutions. "NAPA Logbook sparar mycket  av besättningens tid och minskar arbetsbelastningen med data som registreras automatiskt. Rutinmässiga uppgifter som avgångs- eller ankomstchecklistor hanteras också enkelt via en elektronisk loggbok. Den elektroniska loggboken tillåter också att informationen kan verifieras, spelas in och kontrolleras efteråt”, fortsätter Vihavainen.

"Elektroniska loggboken är en mycket viktig del av den maritima digitaliseringen", säger Jussi Siltanen, produktchef, NAPA Safety Solutions. "Ett bra exempel på utnyttjande av möjligheter till digitaliseringen är en  kund, som hanterar sin miljöraportering automatiskt baserat på en elektronisk loggbok. Nu kan även fartyg som seglar under finsk flagg dra full nytta av NAPA Logbook och dess fördelar”, säger Siltanen.

NAPA Logbook har utvecklats i samarbete med professionella sjöfarare. Tillsammans med andra lösningar från NAPA Safety Solutions bidrar NAPA Logbook avsevärt till sjöfartens säkerhet och effektivitet.

NAPA_Logbook_user_interface

 

Mera information: https://www.napa.fi/Ship-Operations/Logbook

NAPA
Produktchef Jussi Siltanen
Jussi.siltanen [ at ] napa.fi
tel. +358 50 486 0007

 

NAPA

NAPA, som startade sin verksamhet i Finland för nästan 30 år sedan, är ett världsledande mjukvaru- och serviceföretag inom den marine industrin. Företaget utvecklar mjukvarulösningar för fartygsdesign och fartygsdrift, i syfte att öka sjöfartens säkerhet och operativa effektivitet.

NAPAs programvara används av skeppsvarv, designkontor, rederier, befraktare, klassificeringssällskap, forskningsinstitutioner och myndigheter. NAPA’s designprogram används av 400 varv och designkontor och NAPA’s lösningar för fartygsdrift har installerats på mer än 2500 fartyg.

NAPA sysselsätter 170 experter med kunskap om varvsindustrin, sjöfart, informationsteknik och data-analys. Av dessa är cirka 100 verksamma i Finland. NAPA har kontor i Japan, Korea, Kina, Singapore, Rumänien, Indien, USA, Tyskland, Grekland och Italien samt betjänar sina kunder genom ett omfattande partnernätverk runt om i världen. Mer information: www.napa.fi

Back »

Success Stories

NAPA's 3D Design Tools Drive Productivity at SUNGDONG

Structural design throughput time for whole vessel models reduced by up to four weeks with NAPA D... Read more »

Japanese Kyokuyo Shipyard to improve its structural design process with NAPA Steel

NAPA’s customer base has grown steadily for NAPA Steel. We are honoured to announce the newest NA... Read more »

NAPA Data Analysis leads to €3 million investment and first commercial order for Norsepower

NAPA analysis verifies that twice the rotor sails delivers double fuel savings; 6.1% reduction in... Read more »

ClassNK-NAPA GREEN - a Comprehensive Eco-Efficiency Solution for Ship Owners and Operators

ClassNK-NAPA GREEN offers ship owners and operators a comprehensive solution to reduce fuel costs... Read more »

Bore - NAPA collaboration demonstrates environmental and financial value of operational efficiency software

1,000 tonnes of CO2 saved plus 5.8% reduction in fuel consumption, equivalent to $210,000 Read more »

News

Användningen av NAPAs elektroniska loggbok godkändes i Finland+